ایران و رسانه های اینترنتی
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ز اواخر قرن 20 میلادی از حدود 1970 جهان با پدیده ای جدید روربر شد به نام اینترنت و فضای مجازی در آن زمان شاید کمتر کسی می توانست تصور کند که در زمانی بسیارکوتاه این اختراع بتواند در سرتاسر جان و همه جوامع نشر پیدا کند و بسیاری از معادلات اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی را متحول سازد. رسانه های جمعی نیز از این قائده مستثنی نبوده اند و و با پیشرفت فضای وب رسانه اینترنت به خاطر ویژگی های خاص آن درحال تبدیل شدن به یکی از قوی ترین رسانه های جمعی از نظر میزان تاثیر و میزان فراگیری می باشد. در این نوشتار پس از ذکر مقدمه ای در باره تاریخچه اینترنت و اینترنت در ایران پژوهشی در باره رسانه های جمعی اینترنتی ایران ارائه خواهد شد
آدرس اینترنتی