سیستم ارزیابی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
39 بازدید
محل ارائه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1387
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح و برنامه نویس
زبان : فارسی
در سال 87 با سفارش معاونت آموزش این نرم افزار به صورت ویندوزی تهیه شد که امور آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه را انجام می دهد